Norges Kroppsbygger og Fitnessforbund 60 år i 2019



Det første styrets sammensetning:


Formann: Alf B. Larsen

Viseformann: Eugen Knudsen

Sekretær: Jan Synestvedt

Kasserer: Harry Kristiansen

Styremedlemmer: Olaf Hansen og Bjørn Frydenlund.



Norges Kroppsbygger og Fitnessforbund ble stiftet fredag 4. september 1959,


Forbundets første oppgave var å arrangere Mr. Norway i starten av 1960. Fra nå av måtte en være medlem av forbundet og følge dets regler og lover for å kunne konkurrere.


Bladet Kroppskultur var vektløfterforbundets ofisielle organ og ble dette for Kroppsbyggerforbundet også.


To historiske utgaver av bladet. Kungjøring om opprettelsen av NKF og planlegging av første Mr. Norge.

Kroppskultur oktober 1959
Kroppskultur juni 1961