Spesielt takk tilTore Jakobsen

Tore satte i gang hele prosjektet ved å skaffe til veie en rekke gamle tidsskrift fra 1958 og utover. Tore som selv var Mr. Norway i 1973 er og spesielt opptat av styrkeløft og presiserte viktigheten av å få frem at dette var en del av det samme forbundet i starten.


Harald Skjøldt

Harald konkurrerte fra tidlig på 70-tallet og er blandt de mest kjente profilene i miljøet. Harald's gym er et av de eldste treningssernerne i landet. Harald har suplementert sidene med resultater om konkurranser og navn på deltagere.


Per Gunnar Olsen

Per Gunnar sitter på et stort arkiv av blader og tidsskrift som dekker så godt som hele perioden fra slutten av 70-talelt og frem til etter år 2000. Uten dette bidraget ville vi manglet resulater fra en periode hvor noen av de mest kjente atletene gjennom tidene konkurrerte.


Steinar Lyberg

Steinar har bidratt med mye detaljer om sin egen far Torgny, Nordens Hercules. Dette er informasjon vi ikke ville være i stand til å gjennfinne uten hans hjelp.


Stein Storaug

Stein var blant annet deltager i stevnene 67/68 og har suplert med manglende detaljer i resultater og hvor stevnene ble holdt.


Aksel Bergheim